Visa Hàn Quốc

Những năm gần đây, nhu cầu kết hôn của người Việt Nam với người Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Rất nhiều những đơn vị đã tổ chức thi phỏng vấn cho những cô gái Việt Nam muốn lấy chồng người Hàn Quốc. Những loại hồ sơ, giấy tờ xin visa kết hôn với người nước […]

Xem thêm