Gia hạn visa Mỹ

Đối với những trường hợp visa không định cư, chính phủ Mỹ chỉ đồng ý cho đương đơn sở hữu visa trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể nói cụ thể như là đối với những hồ sơ du lịch thì thời hạn visa Mỹ là 1 năm kể từ khi được cấp […]

Xem thêm